Wij zorgen voor een goed gefundeerd bouwplan
dat esthetisch aantrekkelijk én technisch van topkwaliteit is

Onderzoeken haalbaarheid

De haalbaarheidsanalyse is de eerste stap voor het verkennen van het idee. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de locatie of het object.

Financiële haalbaarheid toetsen
Onderzoeken van verschillende ontwikkelstrategiën
Omgevingstoets uitvoeren en bouwregels nagaan
Controleren van afmetingen en het te realiseren programma
Risico’s inventariseren

Coördineren van de ontwerpfase

Voor het verder uitwerken van de eerste ideeën is het belangrijk de juiste stappen te zetten op het juiste moment. Wij zorgen er voor dat deze fase goed én efficiënt doorlopen wordt.

Vaststellen van alle kaders en wensen
Selecteren van de juiste adviseurs
Contracteren van de juiste opdrachten
Toezien op een kosten- en marktefficiënte planuitwerking
Toezien op de uitwerking conform alle randvoorwaarden
Bijhouden van financiële overzichten
Begeleiden van de uitwerking tot en met het definitief ontwerp

Aanvraag omgevingsvergunning

Een vergunningsaanvraag vereist een zorgvuldige voorbereiding zodat het proces geen onnodige vertraging oploopt. Wij begeleiden de complete vergunningsaanvraag.

Voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning
Controleren op compleetheid vergunningsdocumenten
Aanvragen van de omgevingsvergunning
Beheren digitaal omgevingsloket
contact onderhouden met de gemeente

“Door het bundelen van onze kennis en krachten, op ieder niveau in het bouwproces, realiseren wij projecten waarbij vormgeving en techniek naadloos op elkaar aansluiten”

Sturen op technische kwaliteit

Op het snijvlak van ontwerp en technische uitvoering zien wij scherp toe op een goede detaillering van alle bouwknopen. Hiermee voorkomen wij contractueel gezeur met de uitvoerende partijen én technische problemen achteraf.

Toezien op een technische- én kostenefficiente uitwerking van het plan
Kostenoptimalisaties doorvoeren in het plan ten bate van de haalbaarheid
Toezien op de kwaliteit en volledigheid van alle benodigde documenten
Controleren op compleetheid van alle contractstukken

Structuur brengen in processen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Geen bochten snijden maar een goed gefundeerd bouwplan realiseren. Dat is precies waar wij voor staan.

Wij zijn de schakel tussen de opdrachtgever en alle andere partijen
Opstellen van planningsschema’s
Zorgen voor een goede overlegstructuur
Voorzitten van vergaderingen en vastleggen van heldere afspraken
Sturen op tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie

Begeleiden van het bouwproces

Bouwen is een complexe aangelegenheid en vraagt om een breed perspectief. Overzicht van dit proces én toezien op een correcte uitvoering is essentieel om tot kwalitatief hoogwaardige gebouwen te komen. Deze zorg nemen wij u graag uit handen.

Directievoeren namens de opdrachtgever tijdens de realisatie
Toezicht houden op de bouwkwaliteit
Financiële overzichten bijhouden
Facturen controleren op alle randvoorwaarden
Zorgen voor een goede overdracht bij oplevering

Bent u op zoek naar iets dat hierboven niet omschreven staat?
Geen probleem, wij helpen u graag verder.

Scroll naar boven